ریل تی 16 بال پهن مونته فرو

تولیدکننده مونته فرو ایتالیا
نوع نورد ITALY MADE
پهنای پشت ریل
ارتفاع تیغه
طول هر شاخه
ضخامت تیغه
وزن هر شاخه

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید